2.5mm音頻線+汽水罐拉環 = DIY快門線

快門線的原理其實是相當簡單,但當你要買原廠的快門線時,價格可不簡單,往往都要花上幾百元才有交易,當然你亦可以買副廠的產品,價格亦相對便宜,假如你仍覺得貴的話,不妨學習一下Instructables 這位用戶nk dtk ,這個方案便宜到極,就只要一條2.5mm 音頻線(公對公)、一個汽水罐拉環,以及用上一個鐵鉗子,將拉環曲成直角,再套上2.5mm的插頭上,咁就完成了,係咪超容易、勁簡單呢!

[Read more…]